Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

infopäev PÕLLUMAJANDUSLINDUDE HEAOLU

13. apr. 2018

AU.549 PÕLLUMAJANDUSLINDUDE HEAOLU

Toimumisaeg: 13.04.2018
Toimumiskoht: Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 305 (III korrusel) või ruum täpsustub.

Antud õpe on “Loomade heaolu” kohane õpe. Loomade heaolu toetuse taotlejal on võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Maht: 4 akadeemilist tundi

Ajakava:
9.15-10.45 õppetöö
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.30 õppetöö

Sihtrühm:
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Õppejõud: Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent.

Sisu:
– Lindude anatoomia ja füsioloogia
– Lindude pidamistingimused
– Kuidas ära tunda haigeid linde ja heaoluga seonduvaid probleeme
– Valdkonda reguleeriv seadusandlus;
– Põllumajanduslindude pidamise nõuded;
– Transpordisobivus;
– Põllumajanduslindude transport tapamajja;
– Lindude heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.

Õppematerjaliga on võimalik tutvuda SIIN

Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumine=11345&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo