Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Põllumajandusloomade heaolu – karusloomakasvatus”

23. nov. 2018

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtrühmale tasuta.

 Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

 Koolitus toimub 23. november Mustasilla Talu, Karula külas Valgamaa 

Ajakava:

Infopäeva pikkus  4 ak tundi.
Infopäeval räägitakse karusloomade (sh küülik, tšintšilja)  heaolu tagamise põhimõtetest, söötmis- ja pidamistingimuste mõjudest tervishoiule (sh sisehaigused, nakkushaigused, bioohutus, haigustunnused ja esmaabi)

10.45  – 11.00 Kogunemine, registreerimine

11.00  – 12.30 Õppetöö

Paus

13.00 – 14.30  Õppetöö

 Lektor Kristin Tõnis, loomaarst Eesti Maaülikool

ETTEKANNE Põllumajandusloomade heaolu infopäev – karusloomad

Infopäevast võivad  osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ).

Registreerimise link https://docs.google.com/forms/d/12-qs8VzeIj9HT6R-JmdsMNE-0qDXkmAxNsMcLB4o5V0

Teave infopäeva kohta M. Oeselg 5136242 marika.oeselg@gmail.com

Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool

MAK_logo