Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

22. nov. 2019

Infopäev Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejalised (lambad/kitsed)

22.november Olustvere Teenindus ja Maamajanduskool

Antud infopäev läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus. Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Päevakava

10.15 – 10.30  Kogunemine registreerimine

10:30 – 12.30  Loeng

12:30 – 13.00  Paus

13:00 –  15:00 Praktiline õpe veeveebi kasutusest arvutiklassis / oma arvuti võib kaasa võtta.

ETTEKANDED:

Soovitused lammaste kohta Ell Sellis
Soovitused kitsede kohta Ell Sellis

 

Infopäeva eesmärk on tõsta lamba- ja kitsekasvatajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade välitingimustes pidamisest lähtuvalt keskkonnariski vähendamise ja keskkonnaohu vältimise nõuetest;  veekaitse, sõnnik, silo ( sh käsitletakse peamiseid heaolu halvendavaid tegureid.)

Lektor Ell Sellis. konsulent, mahetalunik ja lambakasvataja,  ELKL juhatuse liige.

Infopäev on sihtgrupile tasuta. Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Infopäeval osalemiseks palume eelnevalt registreerida kuni 15 november https://docs.google.com/forms/d/1LBdUO7hxi56IpxcyJwxAdOA7ZRMAM-vqiJaLeRoVLsE/

Info marika.oeselg@gmail.com või tel 513 6242

MAK_logo