Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt loomakaitseseadusele

14. dets. 2018

Toimumisaeg 14.12.2018
Maht 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303 (III korrusel)
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo 9.30-11.00 õppetöö
11.00-11.15 kohvipaus
11.15-12.45 õppetöö
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent
Hinnainfo Tegevus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
Eesmärk Saada ülevaade:
-seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani,
-erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis,
-loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest,
-kuidas tagada loomadele humaanne tapmine,
-loomade surmamise nõuetest nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
Õpiväljundid Infopäeval osalenu on saanud ülevaate:
seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani;
erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis;
millised loomad on transpordiks sobilikud, kuidas loomi veokisse aetakse ning kuidas neid võib grupeerida;
mida on vaja erineva pikkusega transpordil veokite juures arvestada;
kuidas tagada loomadele humaanne tapmine;
kuidas kontrollida uimastuse tõhusust;
loomade surmamise nõudetest nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel.
Sisu Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
Transpordisobivus;
Põllumajandusloomade transport tapamajja – erinevad transpordi liigid ja vahendid;
Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas;
Humaanne tapmise eeldused;
Erinevad uimastamise meetodid;
Korrektse uimastamise tunnused.
Õppematerjaliga on võimalik tutvuda SIIN
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine õppetöös.
Väljastatav dokument tõend
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 10.12.2018
Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud infopäeval osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.Infopäev toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.Kohtade arv on piiratud!

Vajalik eelregistreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=12324&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

 

MAK_logo