Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev PÕLLUMAJANDUSLOOMADE PIDAMINE, TRANSPORT, TAPMINE VASTAVALT LOOMAKAITSESEADUSELE

20. apr. 2018

AU.574 PÕLLUMAJANDUSLOOMADE PIDAMINE, TRANSPORT, TAPMINE VASTAVALT LOOMAKAITSESEADUSELE

Toimumisaeg: 20.04.2018

Toimumiskoht: Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303 (III korrusel)

Maht: 4 akadeemilist tundi

Ajakava:
9.15-10.45 õppetöö
10.45-11.00 kohvipaus
11.00-12.30 õppetöö

Sihtrühm:
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu:
– Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
– Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
– Transpordisobivus;
– Põllumajandusloomade transport tapamajja – erinevad transpordi liigid ja vahendid;
– Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas;
– Humaanne tapmise eeldused;
– Erinevad uimastamise meetodid;
– Korrektse uimastamise tunnused.

Õppematerjaliga on võimalik tutvuda SIIN

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelnev registreerimine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=11365&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

 

MAK_logo