Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Ravimite vastutustundlik kasutamine”

27. märts 2018

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtrühmale tasuta.

 

Ajakava:

Infopäeva pikkus  4 ak tundi.

Infopäeval räägitakse antibiootikumide kasutamisest veiste haiguste ravis ning farmipõhiste ravijuhiste loomisest.

10.00 – 10.15 Kogunemine, registreerimine

10.15 – 11.45 Antibiootikumid ja nende toime. Antibiootikumide kasutamise põhimõtted ja antibiootikumiresistentsuse vähendamise võimalused.

Paus

12.00 – 13.30 Farmipõhiste ravijuhiste loomine( vasika haiguste ravijuhis, udarapõletiku ravijuhis, nakkavate sõrahaiguste ravijuhis).

 

Lektor Piret Kalmus, DVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

Infopäevast võivad  osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ).

Infopäevale registreeri alloleval lingil:

https://docs.google.com/forms/d/1AfUVjbG0uua3tq8r20e1mRuCgEIESXIeRoT2rcld0a8/viewform?edit_requested=true

 

Teave infopäeva kohta  tel 513 6242

MAK_logo