Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev Ravimite vastutustundlik kasutamine

7. juuni 2019


AU.571 Ravimite vastutustundlik kasutamine – seakasvatus
Toimumisaeg 07.06.2019
Maht 4 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303 (III korrusel)
Ajakava 9:15 – 10:45 õppetöö
10:45 – 11:00 kohvipaus
11:00 – 12:30 õppetöö
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Birgit Aasmäe, mag (vet-med), Eesti Maaülikooli Veterinaar- ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor

Julia Jeremejeva, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor

Hinnainfo Infopäev toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
Maksimaalne osalejate arv 30
Sisu Rõhuasetus seakasvatusel
Antibiootikumide mõistlik kasutamine
Mikroobide resistentsuse ja sellega kaasnevad probleemid
Registreerumise tähtaeg 03.06.2019
Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud õppetöös osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.Infopäev toimub, kui grupp komplekteerub, st. osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis üritus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

 

Registreeruda on võimalik lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8742&id_ay_toimumine=12607&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Õppematerjaliga saad tutvuda SIIT

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo