Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Seemnesegude valik ja koostamine erineva kasutusotstarbega rohumaade uuskülviga rajamiseks ja renoveerimiseks tava- ja mahetootmises“ KUUPÄEV ON MUUTUNUD, TOIMUB 6. MAIL

22. apr. 2014

Harjumaa

Harju taluliidus Üksnurme tee 8, Saku

Harjumaa

Tartumaa põllumeeste liit korraldab 22. aprillil algusega 10.00 Harju taluliidus Üksnurme tee 8 tasuta infopäeva „Seemnesegude valik ja koostamine erineva kasutusotstarbega rohumaade uuskülviga rajamiseks ja renoveerimiseks tava- ja mahetootmises“

 

Teemad:

 1. Seemnesegu koosseisu tähtsus eritüübiliste rohumaade viljalemisel tava- ja mahetootmises: agronoomilised, ökoloogilised ja majanduslikud aspektid
 2. Rohumaade seemnesegude koostamise põhimõtete muutumine ajas, tänapäevased seisukohad, katsetulemused ning kogemused Eestis ja mujal
 3. Põhifaktorid, millest lähtutakse erineva kasutusotstarbega seemnesegude koostamisel (karjatamiseks, niitmiseks):
 • liikide ja sortide konkurentsivõime erinevates kasvutingimustes (muld, ilm, niidete/karjatamiste arv aastas jm.)
 • liikide saagikus, söödaväärtus ja püsivus (kasutuskestus) puhaskülvides ja segudes olenevalt mulla- ja ilmaoludest
 • liikide optimaalne arv segus
 1. Kõrreliste ja liblikõieliste seemneturg Eestis. Eri liikide ja sortide seemnete kättesaadavus. Valmissegude plussid ja miinused
 2. Rohumaade uuskülviga rajamine ja olemasolevate taimikute renoveerimine erinevatele loomaliikidele (karjamaad, niidud silo ja heina tootmiseks, vahelduva kasutusviisiga rohukamarad) tava- ja mahetootmises

  1.  Lüpsikari, mullikad, vasikad
  2.  Lihaveised
  3.  Lambad, kitsed
  4.  Hobused
  5.  Linnud
  6.  Sead
 3. Kokkuvõte. Uurimist ja lahendamist vajavad probleemid rohumaade seemnesegude  valdkonnas
 4.  

Lektor on Rein Viiralt, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor, põllumajanduskandidaat rohumaaviljeluse alal. Kontakt: tel 731 3508; 513 2224; e-post: rein.viiralt[A]emu.ee.

 

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.