Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Toidu tootmishügieen”

28. märts 2013

Tartumaa

Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruum 303, Tartu

Tartumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TOIDU TOOTMISHÜGIEEN

Sihtrühm          põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega
                          tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Toimumisaeg ja -koht   
                        neljapäev, 28.03.2013, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) ruum 303, Tartu

Maht              7 akadeemilist tundi
Teemad
– Toiduga seonduvad ohud ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
– Toidu saastumise k.a. ristsaastumise võimalused ja selle vältimine
– Olulisemad toidupatogeenid ja nende seosed ettevõtte tootmishügieeniga
– Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
– Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
– Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biofilmide teke, avastamine  ja likvideerimine
– Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina, probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
– Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, eelkõige pesemisel ja desinfitseerimisel vajalike teadmiste oskuslik rakendamine
  tagamaks  ettevõttes eeskujulikku tootmispindade puhtust
– Toidu- ja tootmishügieeniga seonduv seadusandlus ning selle tõlgendamine

Õppejõud 
             Mati Roasto, DVM, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.
Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE!
Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175, 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis