Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Toiduainete tootmishügieen”

8. juuni 2012

Läänemaa

Päeva Villa, lai tn 7, Haapsalu

Läänemaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva

TOOTMISHÜGIEEN JA MIKROORGANISMIDE KASVU MÕJUTAVAD TEGURID
(Toiduainete tootmishügieen)

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi

Teemad:
-Toiduga seonduvad ohud ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
-Toidu saastumise k.a. ristsaastumise võimalused ja selle vältimine
-Olulisemad toidupatogeenid ja nende seosed ettevõtte tootmishügieeniga
-Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
-Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
-Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biofilmide teke, avastamine  ja likvideerimine
-Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina, probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
-Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, eelkõige pesemisel ja desinfitseerimisel vajalike teadmiste oskuslik rakendamine tagamaks ettevõttes eeskujulikku tootmispindade puhtust
-Toidu- ja tootmishügieeniga seonduv seadusandlus ning selle tõlgendamine

Õppejõud: Mati Roasto, DVM, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava:
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE
Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175, 731 3275, 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.