Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Tööohutus põllumajandusettevõtetes”

23. jaan. 2013

Viljandimaa

Viljandi, hotell Centrum (aadress: Tallinna tn 24, Viljandi)

Viljandimaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TÖÖOHUTUS PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES

Sihtrühm        põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise ja töötlemise või metsa
                         majandamisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad
Maht                7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg ja -koht
                        kolmapäev, 23.01.2013, hotell Centrum (aadress: Tallinna tn 24), Viljandi

Teemad
– Töötervishoiu ning tööohutuse korraldus riigi ja ettevõtte tasandil
– Tööohutusplaan ja selle koostamine
– Riskide hindamine ja riskianalüüsi koostamine
– Ohutegurid
– Füüsiline koormus
– Isikukaitsevahendid
– Töövahendid
– Olmeruumid
– Esmaabi korraldamine
– Töötajate tervisekontroll ja tööõnnetuste uurimine
– Töötajate juhendamine ja ohutusjuhendid
– Andmete haldamine

Õppejõud
Matis Luik, mag (tehn), Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi laborijuhataja

Ajakava
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.
Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE

Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175, 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe
aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis/

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 

Koolituse korraldaja: Eesti Maaülikooli avatud ülikool
avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/