Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Tootmishügieen ja mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid (Toiduainete tootmishügieen)”

30. nov. 2012

Tartumaa

Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 56 (ruum 303), Tartu)

Tartumaa


Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TOOTMISHÜGIEEN JA MIKROORGANISMIDE KASVU MÕJUTAVAD TEGURID

(Toiduainete tootmishügieen)

Sihtrühm          põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega
                             tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad

Toimumisaeg ja -koht     
                               reede, 30.11.2012, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56 (ruum 303), Tartu

Maht                   7 akadeemilist tundi

Teemad
– Toiduga seonduvad ohud ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
– Toidu saastumise k.a. ristsaastumise võimalused ja selle vältimine
– Olulisemad toidupatogeenid ja nende seosed ettevõtte tootmishügieeniga
– Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
– Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
– Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biofilmide teke, avastamine  ja likvideerimine
– Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina, probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
– Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, eelkõige pesemisel ja desinfitseerimisel vajalike teadmiste oskuslik rakendamine tagamaks  ettevõttes eeskujulikku tootmispindade puhtust
– Toidu- ja tootmishügieeniga seonduv seadusandlus ning selle tõlgendamine

Õppejõud
Mati Roasto, DVM, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.
Kohtade arv piiratud, VAJALIK EELREGISTREERIMINE
Maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175, 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.
                      
Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174, 731 3275, 731 3175
Mob 53441844
avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56 -304;306
51014 Tartu