Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus”

19. sept. 2014

Harjumaa

Tallinn, hotell Dzingel (aadress: Männiku tee 89, Tallinn)

Harjumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames INFOPÄEVA
TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS

 

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud  ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi
Toimumisaeg ja -koht: reede, 19.09.2014, hotell Dzingel, aadress: Männiku tee 89, Tallinn

Teemad
• Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia
• Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
• Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused
• Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
• Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
• Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja likvideerimine
• Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus

Õppejõud
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.


Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli telefonidel 731 3275, 731 3175, 731 3174
või täites registreerumisvormi kodulehel
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

 

***

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu