Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Umbrohutõrje maheviljeluses”

14. nov. 2013

Tartumaa

Tartu, Eesti Maaülikooli tehnikamaja (Kreutzwaldi 56, ruum 303)

Tartumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames INFOPÄEVA
UMBROHUTÕRJE MAHEVILJELUSES     

Sihtrühm:        põllumajandus-, toidu-  ja metsandussektoris hõivatud isikud
Maht:               ühepäevane koolitus, 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumisaeg ja -koht:  14.11.2013 (neljapäev) Tartu, Eesti Maaülikooli tehnikamaja (Kreutzwaldi 56, ruum 303)
                                        

Teemad:

             – Umbrohtude bioloogilised iseärasused ja nende mõju umbrohtumusele
             – Agrotehnilised võtted umbrohutõrjeks: viljavaheldus, mullaharimine, mehaanilised ja termilised
               umbrohutõrjevõtted
             – Mullaviljakuse säilitamine ja suurendamine

Õppejõud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonnast: Liina Talgre, mag, teadur ja Enn Lauringson, dr, dotsent       

Ajakava: 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 õppetöö
13.15 – 13.30 paus
13.30 – 15.00 õppetöö
 

Infopäev on sihtrühmale tasuta,
kohtade arv on piiratud.

Vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli
telefonidel 731 3175, 731 3275, 731 3174 

või täites registreerumisvormi kodulehel

 
Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.

   

Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
emu.ee">avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu