Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev ” Umbrohutõrje maheviljeluses”

6. dets. 2013

Võrumaa

Võru, Tamula Hotell (Vee 4)

Võrumaa

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames INFOPÄEVA

UMBROHUTÕRJE MAHEVILJELUSES                                                 

Sihtrühm:        põllumajandus-, toidu-  ja metsandussektoris hõivatud isikud
Maht:               ühepäevane koolitus, 6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Toimumisaeg ja -koht:  06.12.2013 (reede) Võru,  Tamula Hotell (Vee 4)

Teemad:

             – Umbrohtude bioloogilised iseärasused ja nende mõju umbrohtumusele
             – Agrotehnilised võtted umbrohutõrjeks: viljavaheldus, mullaharimine, mehaanilised ja termilised
               umbrohutõrjevõtted
             – Mullaviljakuse säilitamine ja suurendamine

Õppejõud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonnast: Liina Talgre, mag, teadur ja Enn Lauringson, dr, dotsent       

Ajakava: 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 õppetöö
13.15 – 13.30 paus
13.30 – 15.00 õppetöö
 

Infopäev on sihtrühmale tasuta, kohtade arv on piiratud.
Vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli
telefonidel 731 3175, 731 3275, 731 3174 
või täites registreerumisvormi kodulehel  

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.

 

Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
emu.ee">avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu