Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev välislektoriga – Karja tervis lihaveisekasvatuses

14. mai 2019

Infopäev toimub teisipäev 14.mai. 2019 Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

 

Ajakava:

11.00 – 11.30 Kogunemine, registreerimine.
11.30 – 13.00 Loeng
13.00 – 13.15 Paus
13.15 – 14.45 Loeng
14.45 – 15.00 Paus
15.00 – 15.45 Loeng
15.45 – 16.00 Arutelu, kokkuvõtted.

Ettekanded:
Lihakarja bioturvallisus
Ammede seleenintarve
Karja tervis lihaveisekasvatuses


Lektor
: Sanni Kallio, lihaveisetervishoiule spetsialiseerunud loomaarst. Lehmälääkärit.com OY Soome.  https://lehmalaakarit.com/elainlaakarit/

Tõlgib : Hertta Pirkkalainen, produktiivloomade peaarst, Eesti Maaülikool

 

Õppe sisu: Infopäeval osalenu on saanud ülevaate ammlehmade tervishoidu mõjutavatest teguritest, viljakusest, söötmisest ja seleenist. Nõrgalt sündinud vasikate hooldusest ja vasikate kõhulahtisusest. Haiguste ennetamisest rakendades farmi siseseid ja – väliseid  bioohutusmeetmeid.

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

 

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tõend.

 

Vajalik eelregistreerimine,  tähtaeg kuni 09.mai 2019. https://docs.google.com/forms/d/17oJb0A-0AXimG5qjbxO56rvMHiSG8qDPmfX3ArJ4vQw/

 

Kontakt Marika Oeselg marika.oeselg@gmail.com

MAK_logo