Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Veiste heaolu”

28. aug. 2013

Läänemaa

Vidruka kool ja Palivere Põllumajandusühistu lüpsikarjalaut, Taebla vallas

Läänemaa

Kolmapäeval,  28.augustil 2013 algusega kell 10. 00

Alustame loenguga Viduka koolis ja seejärel toimub Palivere PÜ robotlüpsiga lauda külastus.

Teemad:

Veiste pidamise nõuded ja nõuetele vastavuse reeglistik.  Söötmine lähtudes loomade vajadusest, tagamaks loomade tervis ja heaolu, arvestades tootmissuunda, vanuserühma ja tõu iseärasusi.

Loomade heaolu nõuete täitmise hindamine farmis.

Lektorid on loomakasvatuse konsulendid Vaike Nõu ja Ivi Randmaa.

Infopäev on osalejatele tasuta ja toimub EL Maaelu Arengukava koolitusmeetme 1.1 toetuse abil.

Info ja osavõtust teatamine: tel 5650 6109, e-post  info@nouandla.ee

Korraldaja on Läänemaa Nõuandekeskus