Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Karjaterviseprogrammide rakendamine

9. nov. 2018

Eesti Maaülikool korraldab sihtrühmale tasuta koolituse Karjaterviseprogrammide rakendamine.

Toimumisaeg 09.11.2018
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Kreutzwaldi 56/1 A 303 (tehnikamaja III korrus)
Eesti Maaülikool
Tartu
Toimumise ajakava ja lisainfo 10:00 – 10:15 hommikukohv ja registreerimine
10:15 – 11:45 õppetöö
11:45 – 12:15 kohvipaus
12:15 – 13:45 õppetöö
13:45 – 14:00 paus
14:00 – 15:30 õppetöö
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Piret Kalmus

Kerli Mõtus

DVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

 

DVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu teemad
Ravikulude vähendamine läbi karjatervise programmide
Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Vasikate enamlevinud haiguste avastamine ning ravivõtted
Udarapõletike avastamine ning ravivõtted
Kinnisperioodiaegne udarapõletike tõrje
Registreerumine Osalemissoovi korral vajalik eelnev registreerumine
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8802&id_ay_toimumine=12064&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr.R.Kreutzwaldi 56/1,  Tartu 51014
Tel 731 3174
avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/avatud-ulikool/

 

MAK_logo