Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Katsed ja põllumajandusuuringud Jõgeva SAI-s

17. juuli 2012

Jõgevamaa

Jõgeva SAI põllud

Jõgevamaa

Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja KEVILI Põllumajandusühistu korraldavad ürituse

Katsed ja põllumajandusuuringud Jõgeva SAI-s

Toimumisaeg: 17.juuli 2012
Toimumiskoht: Jõgeva SAI põllud, Jõgeva alevik

Tutvumine Jõgeva SAI – KEVILI rakendusuuringu katsevõrgustiku katsetega.

10.00 – 10.30 Kogunemine Jõgeva SAI ladude juures

10.30 – 11.00 Uued kompleks- ja mikroväetised ning nende efektiivsus. –     Tiia Kangor ja Mihkel Hang

11.00 – 11.30 Taimehaiguste ja kahjurite levik ning prognoos 2012.a.  Fungitsiidide efektiivsus suviviljade haiguste tõrjel.  Herbitsiidide efektiivne kasutamine suviteraviljadel. – Pille Sooväli

11.30 – 12.00 Puhtimispreparaatide ning fungitsiidide toime taliteraviljade haiguste tõrjel. –   Mati Koppel

12.00 – 12.30 Talirukki võrdluskatse ja leivavilja kvaliteeti mõjutavad tegurid. – Ilme Tupits

12.30 – 13.00 Talinisu võrdluskatse. Uued talinisu sordid ja aretised. – Reine Koppel

13.00 – 13.30 Suvinisu võrdluskatse, toidunisu kvaliteeti mõjutavad tegurid. – Anne Ingver 

13.30 – 14.00 Suviodra võrdluskatse, õlleodra kvaliteeti mõjutavad tegurid. – Ülle Tamm

14.00 – 14.30 Uued kaerasordid ja nende omadused. – Ilmar Tamm

14.30 Lõuna

Vajalik eelregistreerimine: 7766901, jogeva@jpbi.ee või www.sordiaretus.ee lehel.

Ürituse korraldamist toetab Euroopa Liit.