Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Keskkonnaalane teabepäev: põllumajandus ja veekaitse

12. nov. 2015

Järvamaa

Türi Kultuurikeskus, Hariduse 1, Türi

Järvamaa

Keskkonnaalane teabepäev: põllumajandus ja veekaitse

 

Toimumise koht: Türi Kultuurikeskus; Türi, Hariduse 1.

Toimumise aeg: 12.november 2015. aastal, kell 10.00 – 15.00

Registreerumine: vt päevakava all toodud link

 

Keskkonnaamet korraldab Türil 12. novembril 2015. aastal algusega kell 10.00 veekaitse temaatikat käsitleva teabepäeva põllumajandustootjatele. Kavas on tutvustada veeseaduse põllumajanduse osa muudatusi, põllumajandusliku tegevuse mõju pinna- ja põhjavee kvaliteedile, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala uue perioodi tegevuskava eelnõu ja eelmainitud ala laiendamise vajalikkust. Samuti käsitletakse veekogumite seisundeid ja tuuakse välja veekeskkonda enim mõjutavad rikkumised.

 

Päevakava
10.00     Saabumine, registreerumine
10.15     Põllumajanduslikku tegevust reguleerivad veekaitselised õigusaktid, sh veeseaduse põllumajanduse osa muudatused. Nitraaditundliku ala tegevuskava 2016-2020. Keskkonnaministeerium
11.00     Ülevaade veekogumite seisundite hinnangutest. Keskkonnaamet
11.45     Põllumajandusliku tegevuse mõju pinnavee seisundile. Ülevaade nitraaditundliku ala laiendamise vajalikkusest. TTÜ Keskkonnatehnika Instituut
12.30     Jalasirutus
13.00     Ülevaade veekeskkonda mõjutavatest rikkumistest. Keskkonnainspektsioon
13.30     Veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava. Keskkonnaamet
14.00     Veekaitse nõuete täitmisest põllumajandusettevõttes. Vändra OÜ
14.30     Teabepäeva lõpetamine, arutelu

PALUME REGISTREERUDA JÄRGNEVAL LINGIL: http://goo.gl/forms/vBXRnoSL5E

 

Täiendav teave sisu osas:
veemajanduse koordinaator Milvi Aun, milvi.aun@keskkonnaamet.ee, tel 505 4935

Täiendav teave korralduse osas:
keskkonnahariduse peaspetsialist Piret Eensoo, piret.eensoo@keskkonnaamet.ee, tel 5306 5044