Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

„Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100 h konsulentile (16.10.2016 – 01.05.2018) 1. õppegrupi V ja VI moodul

10. apr. 2018

Räpina Aianduskool annab teada, et koolituse „Keskkonnakaitse ja loodushoiu täienduskoolitus“ 100 h konsulentile (16.10.2016 – 01.05.2018) 1. õppegrupi  V ja VI moodul toimuvad alljärgnevatel aegadel:

VI moodul (8 h)  10.aprillil 2018 kell 11.00 – 18.30 Räpina Aianduskoolis, Pargi 32, Räpina

V moodul (6h) 11.aprillil 2018 kell 9.00 – 14.10 Räpina Aianduskoolis, Pargi 32, Räpina

 

Sihtgrupp:   

 1. Koolitusel võib osaleda isik, kes vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

  • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
  •  isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud (osaleja andmetega koos tuleb esitada kehtinud kutsetunnistuse koopia);
  •  isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

 

2. Koolitusel osalemine on riigiabi Euroopa Liidu suuniste riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades aastateks 2014–2020 (ELT C 204, 01.07.2014, lk 1–97) (edaspidi riigiabi suunised) II osa 3. peatüki jao 3.6 tähenduses, kui koolitusel osaleb ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses või tema töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

3. Riigiabi saaja on ettevõtja, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb koolitusel.

4. Riigiabi saaja esitab enne mooduli algust toetuse saajale(koolitajale) riigiabi suuniste I osa 3. peatüki jao 3.4 punktis 71 nimetatud abitaotluse.

6. Riigiabi saaja ei või olla raskustes olev ettevõtja riigiabi suuniste I osa 2. peatüki jao 2.4 punkti 35

alapunkti 15 tähenduses.  

 

Osalustasu: Kursus on sihtgrupipõhine ja osalejale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Kursuse rahastaja: Eesti riik  ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

 

Kursuse kontaktisik:

Eda Gross
Räpina Aianduskooli täienduskoolituse metoodik
Tel. 7961 549; 5346 1209
Eda.gross@aianduskool.ee

MAK_logo