Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Keskkonnanõuded põllumajandusettevõtetele

22. märts 2013

Hiiumaa

Käina kultuurikeskus Mäe 2, alagus 11.00

Hiiumaa

Lektorid on konsulendid Merry Aart ja EMÜ lektor Indrek Keres.

 

Põllumehed peavad täitma väga mitmeid keskkonnanõudeid, igal aastal on neid lisandunud, nõudeid on muudetud ja täiendatud. Paljudel puudub ülevaade kõikidest nõuetest, mida peab järgima. Kui nõudeid ei järgita, tekib oht keskkonnale, samuti vahendatakse toetusi ning tuleb maksta trahve.

 

Infopäeva käigus käsitletakse komplektselt kõiki erinevate seadustega sätestatud nõuded põllumajandusettevõttele:

  1. veeseadusest tulenevad nõuded (sh vee erikasutusluba);
  2. jäätmeseadusest tulenevad nõuded;
  3. väetise pakendi märgistus;
  4. põhinõuded taimekaitsevahendite turustamisel ja kasutamisel;
  5. nõuded söötade järelvalve valdkonnas;
  6. loomatervise, -kaitse ja hügieeninõuded põllumajandusettevõttes;

      7.  nõuetele vastavus– rikkumiste TOP 2012, muudatused 2013.

 

 

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.