Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse koolitus

3. dets. 2019

Koolitus jääb ära osalejate vähesuse tõttu.

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab veel ühe tasuta infopäeva Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tutvustamiseks

3. detsembril Viljandis Centrum hotellis. Koolitus aeg 10.00-15.00, alates 9.30 pakume tervituskohvi ja pirukaid.

Registreerimine: https://forms.gle/ZUT6sRS94jjpFYcz8

Palume kindlasti registreerida, et oskaksime tellida kohvipausi ja lõunasöögi.

Lektoriteks on EMÜ Aianduse õppetooli lektor ja aianduse konsulent Priit Põldma ning aianduse konsulent Margus Kopp.

Toetust antakse keskkonnasõbraliku majandamise kohustusega liitunud kasvatajale, kes kasvatab toetusaluseid taimi vähemalt 0,3 ha: köögiviljad, ravimtaimed ja maitsetaimed (344 EUR/ha), maasikad (248 EUR/ha), puuviljad ja marjad (160 EUR/ha). KSA toetuse määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015003?leiaKehtiv.

Teemad

Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest.

Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine.

Taimehaigused ja -kahjurid, nende seire ja tõrje; keskkonnasõbralikud võtted köögivilja- ning marjakasvatuses.

Kasvuaasta 2019: olulisemad kahjustajad köögivilja- ja marjakultuuridel ning nende tõrje võimalused.

Selle aasta keeruline kasvuperiood mõjutas paljude aiakultuuride kasvu ning saagikust. Paljudel tootjatel oli probleeme umbrohu ja kahjurite tõrje efektiivsusega. Seetõttu räägitakse pikemalt umbrohu- ja kahjuritõrje alternatiivsetest võimalustest.

Lisainfo 508 7320

Margus_Kopp

MAK_logo