Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE (KSM) TOETUSE KOHUSTUSLIK ALGKOOLITUS 2015

20. nov. 2015

Viljandimaa

Põllumajandusameti saal; Vabaduse plats 4, Viljandi, III korruse saal

Viljandimaa

EESTI MAAELU NÕUANDETEENISTUS

korraldab KESKKONNASÕBRALIKU MAJANDAMISE (KSM) TOETUSE KOHUSTUSLIK ALGKOOLITUSE

Päevakava:

1) Eesti maaelu arengukava ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme olemus.

2) Nõuetele vastavuse süsteem.

3) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõuded.

4) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikkuse nõuded.

5) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse põhitegevuse nõuded:

  • viljavahelduse või külvikorra planeerimine ja olulisus, liblikõieliste kasvatamise tähtsus;
  • sertifitseeritud seemne kasutamise tähtsus;
  • taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine (sh glüfosaatide kasutamise ohud, taimekahjustajate seire);
  • talvise taimkatte tähtsus;
  • mullaproovide võtmine ning analüüsitulemuste hilisem kasutamine;
  • mitmeaastase taimestikuga rohumaariba ja maastikuelementide tähtsus bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse seisukohast.

6) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevuste nõuded:

  • lisategevustega seotud nõuded taotlejale ja toetusõigusliku maa kohta;
  • täiendava veekaitse lisategevuse nõuded;
  • mesilaste korjealade rajamise lisategevuse nõuded, tolmeldajate ja korjealade tähtsus;
  • põllulindude soodustamise lisategevuse nõuded.

7) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega seonduv (suurendamine, vähendamine, üleandmine ja asendamine).

8) Ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetustest (piirkondlik mullakaitse toetus, keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus).

9) Arutelu, kokkuvõte

 

Koolituse tellija: PÕLLUMAJANDUSUURINGUTE KESKUS

Koolitust toetab: EUROOPA LIIT

Algus kell 10.00- 6 akadeemilist tundi

Info: maanouanne[A]gmail.com või 56 624644