Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Konverents “Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele”

8. nov. 2012

Tartumaa

Kreutzwaldi 64 (Eesti Maaülikooli vana peahoone)

Tartumaa

Lp mahetootjad, -töötlejad, nõustajad, teadlased jt mahetoidu huvilised!

Ootame teid osalema mahepõllumajanduslikke uurimistulemusi tutvustaval konverentsil „Mahepõllumajanduse arengusuunad – teaduselt mahepõllumajandusele", mis toimub 8. novembril 2012 Tartus.

Konverentsil antakse ülevaade Eestis tehtavast mahepõllumajanduse alasest teadustööst ja edasistest arengusuundadest. Avaloengu peab Dr Urs Niggli Šveitsi mahepõllumajanduse instituudist, kes tutvustab uusimaid mahepõllumajanduse alaseid teadustöö tulemusi Euroopas.

Konverentsi korraldab Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli Mahekeskus koostöös Maaülikooliga.

Konverentsile on oodatud mahetootjad, -töötlejad, nõustajad, teadlased ja teised mahetoiduhuvilised.

Päevakava
Kreutzwaldi 64 (Eesti Maaülikooli vana peahoone), Tartu

09.30 – 10.00  Registreerumine ja kohvipaus/stendiettekanded

10.00 – 10.15  Avasõnad – Anne Luik, Eesti Maaülikooli teadusprorektor
10.15 – 11.15  Ülevaade CORE Organic projektide tulemustest – Urs Niggli, FiBL
11.15 – 11.30  Mahepõllumajanduse areng Eestis – Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium
11.30 – 11.50  Ülevaade mahepõllumajanduse rakendusuuringutest ja nende edasistest võimalustest Eestis – Külli Kaare, Põllumajandusministeerium
11.50 – 12.15  Mahetootmise keskkonnamõjud läbi olelusringi – Sirli Pehme, Eesti Maaülikool

12.15 – 13.00  Lõuna/stendiettekanded/mahetoodete degusteerimine

13.00 – 13.25  Mullaviljakuse hoidmisest maheviljeluses – Karli Sepp, Põllumajandusuuringute Keskus
13.25 – 13.50  Mulla kvaliteedist saagi kvaliteedini – Anne Luik, Berit Tein, Vyacheslav Eremeev, Eesti Maaülikool
13.50 – 14.15  Teraviljade saagikus ja kvaliteet mahetingimustes, maheviljelusse sobivamad sordid – Ilmar Tamm, Jõgeva SAI
14.15 – 14.40  Viljelusvõtteid porgandikasvatuses – Priit Põldma, Eesti Maaülikool ja Ingrid Bender, Jõgeva SAI

14.40 – 15.00  Kohvipaus/mahetoodete degusteerimine

15.00 – 15.25  Erinevad agrotehnilised võtted puuviljade ja marjade maheviljeluses –
Kersti Kahu ja Kadri Karp, Eesti Maaülikool
15.25 – 15.40  Piimaveiste söötmine mahetootmises – Ragnar Leming, Eesti Maaülikool
15.40 – 16.05  Mahelammaste söötmine ja uttede toitumus sigimisperioodi erinevatel perioodidel – Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool
16.05 – 16.30  Päeva kokkuvõtted

Konverents on tasuta. Kuna kohtade arv on piiratud, palume registreeruda hiljemalt 1. novembriks interneti registreerimisvormil aadressil http://mahekeskus.emu.ee/uudised/mahekonverents-2012/ või telefonil 5304 4003.

Konverents läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse kohustusliku koolitusena.  

Lisa informatsioon:
Elen Peetsmann
EMÜ Mahekeskus
elen.peetsmann[A]emu.ee
tel: 5304 4003