Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Konverents “Mahepõllumajanduslik loomakasvatus 2021”

31. märts 2021

Mahepõllumajanduse Koostöökogu kutsub 31. märtsil kell 10:30–15:45 osalema veebikeskkonnas toimuval Mahepõllumajandusliku loomakasvatuse konverentsil.

Osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt 26.03 siin: https://forms.gle/NQVzHKZJoXTEJ2Sg9 Osalejatele saadetakse enne konverentsi e-maili teel individuaalne veebikeskkonda sisselogimise link ja kood.
Sisselogitud osalejatel läheb konverents arvesse mahetoetuse kohustusliku koolitusena.

Mahepõllumajanduslik loomakasvatus 2021

10.15   Veebikeskkonda sisselogimine

10.30   Konverentsi sissejuhatus

10.35   Looduslike rohumaade kvaliteet, elurikkus ja kliimamõju. Kuidas saada looduslikel ja püsirohumaadel karjatades ühtlase kvaliteediga liha. Anna Jamieson, Naturbeteskött, Rootsi

11.35   Loomade söötmis- ja jootmiskohtade nõuded. Ann Riisenberg, Keskkonnaministeerium

12.05   Lihaveiste jätkusuutlik portsjonkarjatamine. Airi Külvet, MTÜ Liivimaa Lihaveis, Puutsa talu

12.35   100% rohusöödapõhine lihaveise- ja lambakasvatus. Kuidas see sobib kvaliteetsete tõuloomade ja lihaks kasvatatavate loomade puhul. Margus Keldo, Tsura talu

13.00   Lõunapaus

13.30   Lihaveiste ja lammaste käitumine erinevates ilmastikuoludes, soovitused tootjatele. Ragnar Leming, Peep Piirsalu, Eesti Maaülikool

14.10   Mahelambakasvatuse väljakutsed. Ell Sellis, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit, Väike-Hauka talu

14.30   Lammaste karjatamine päikeseparkide aladel. Tootja kogemus ja aspektid, mida arvestada. Jaan Kiider, Riido Ökotalu, Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja (kinnitamisel)

14.50   Roheleppe eesmärgid ja ÜPP strateegiakava sekkumised. Martti Mandel, Maaeluministeerium

15.15   Maheloomakasvatajate panus kliima- ja elurikkuse eesmärkide saavutamisse. Arutelu juhib Airi Külvet

15.45   Lõpp

Välislektor Anna Jamiesoni ettekanne tõlgitakse eesti keelde.

Lisainfo:
mahekogu[A]gmail.com

Konverents toimub MAK 2014-2020 teadmussiirde ja teavituse toetuse meetme rahastusel, toetab Euroopa Liit.

MAK_logo