Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Korrektne eesti keel”

5. nov. 2015

Tartumaa

Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56/1, ruum 303

Tartumaa

KORREKTNE EESTI KEEL

Eesmärk: anda teadmised ametikirja (väljamineva kirja) kirjutamise oskusest, sh ametliku kirjaliku suhtluse stiilist ehk register ja väljendid: keelestruktuurid, lauseehitus, teksti liigendamine, tüüpvead, õigekiri, kantseliit, teksti koherentsus (teksti sisuline loogiline seostatus) ja kohesioon (teksti lausete ja osade keelelised struktuurid on omavahel seotud ja kokku kuuluvad), korrektuuri eesmärgil kirja ülelugemine, keeleabi: Internetist toetava materjali leidmise oskus, veebikeskkonna seletavate ja erialasõnastike kasutamine.

Õpiväljund: koolitusel osalenu omandab ametikirja koostamise oskuse.  Mõistab sisu ja vormi ühtsust.

Maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Toimumisaeg: neljapäev, 05.11.2015, Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, ruum 303, Tartu.

Õppeteenustasu: 49 EUR

Teemad 

– kuupäevade kirjutamine;

– kirjavahemärgistus (pealkirjad; nimi ja ametinimetus; aadress; pöördumised; kuupäevad);

– suur ja väike algustäht (sh ametinimetuste ja asutusenimetuste kirjutamine);

– jutumärkide kasutamine (sh dokumentide pealkirjad);

– perekonnanimede käänamine;

– loetelud;

– kantseliit, pikad keerulised laused;

– ametikirja stiil (lühidus – ei pea alla kerima, et näha kogu e-kirja teksti, ja selgus, sisu loogiline liigendatus, emotsioonitus, ei ole isiklik; kiri tuleb enne saatmist üle lugeda, et (trüki)vead parandada).

Ajakava

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus 
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Õppejõud: Linda Püssa, Eesti Maaülikooli keelekeskuse lektor

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine 
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275; 731 3175; 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressilhttp://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/