Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Loomapidamine, transport, tapmine

30. nov. 2018

Toimumisaeg 30.11.2018
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja, Tallinna poolt tulles Tartu Näitustest järgmine hoone),
avatud ülikooli auditoorium A 303 III korrusel
http://avatudylikool.emu.ee
Ajakava ja lisainfo 10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 12:00 lõunapaus
12:00 – 13:30 õppetöö
13:30 – 13:45 kohvipaus
13:45 – 15:15 õppetöö
Õppekava kinnitamise teade 08.02.2018 nr 4.2-6/804-1
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

 

 

Kohtade arv on piiratud! Vajalik eelregistreerimine:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8762&id_ay_toimumine=12325&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesmärk Saada ülevaade:
-seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani,
-erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis,
-loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest,
-kuidas tagada loomadele humaanne tapmine,
-loomade surmamise nõuetest nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
Õpiväljundid Koolitusel osalenu on saanud ülevaate:
Seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis
Koolitusel osalenu teab, millised loomad on transpordiks sobilikud
Koolitusel osalenu omab teadmisi, kuidas loomi veokisse aetakse ning kuidas neid võib grupeerida
Oskab märgata transportvahendite mitte sobivust ning teab, mida on vaja erineva pikkusega transpordil veokite juures arvestada;
Teab, kuidas tagada loomadele humaanne tapmine;
Teab, kuidas kontrollida uimastuse tõhusust;
Teab erinevate uimastusmeetoditega uimastatud looma uimastamise ja veretustamise alustamise maksimaalselt lubatud vahemikke;
Teab loomade surmamise nõudeid nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel.
Sisu Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
Transpordisobivus;
Põllumajandusloomade transport tapamajja – erinevad transpordi liigid ja vahendid;
Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas;
Humaanse tapmise eeldused;
Erinevad uimastamise meetodid;
Korrektse uimastamise tunnused.
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine koolitusel, testi positiivne sooritamine.
Väljastatav dokument tunnistus
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise tähtaeg 26.11.2018
Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse. 

Kohtade arv on piiratud! Vajalik eelregistreerimine:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8762&id_ay_toimumine=12325&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Lähem info:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo