Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs

9. sept. 2020

Toimumisaeg 9.09.2020
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli auditoorium III korrusel
Ajakava  

10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 12.00 lõuna
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 13.45 paus
13.45 – 15.15 õppetöö

Õppekeel  

eesti keel

Õppejõud  

Kalle Kask,PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

Hinnainfo  

Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames
ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm  

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu 1. Ülevaade lüpsikarja sigivuse hetkeseisust;
2. Faktorid mis mõjutavad sigivusparameetreid;
3. Sigivusindeksid ja nende kasutamine;
4. Võimalike sigivusest põhjustatud kahjude väljaarvestamine karja tasandil.
Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelregistreerimine, seda saate teha SIIN

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo