Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Koolitus Minu profiil nõustajana (CECRA moodul 01)

Koolitus Minu profiil nõustajana (CECRA moodul 01)

19. juuni 2023 09:00 - 20. juuni 2023 18:00

Tasuta

CECRA moodul 01
(CECRA sertifikaadi kohustuslik moodul)

Aeg: 19.-20. juuni 2023 ja 28. juuni 2023 (kokku 3 päeva, kohustuslik on osavõtt kõikidest päevadest)

Koht: Nelijärve Puhkekeskus  (http://www.nelijarve.ee/kontakt/asukoht/)

Registreerumine koolitusele (kuni 09. juuni 2023 kell 16.30) SIIN

 

Ajakava kõikidel päevadel:

9.00-13.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)

13-00-14.00 lõunasöök

14.00-18.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)

18.30 õhtusöök

Koolitusele on oodatud konsulenditööst huvitatud inimesed.

 

Õppe-eesmärgid: mooduli edukalt läbinu

 • mõistab nõuandetöö olemust ja enda käitumismustreid nõustajana
 • tunneb ja tunnistab oma arenguvajadusi ja -võimalusi
 • arendab pidevalt enda ja teiste tegevuse analüüsimise oskust
 • mõistab ja arvestab oma sihtrühma, nõuandetööd puudutavate asjaolude ning teiste osapoolte erihuvidega
 • kohtleb teisi osapooli tolerantselt ja lugupidamisega

 

Mooduli teemad:

 • Minu roll nõustajana ning eneseanalüüs:
 • eesmärgid
 • motivatsioon
 • erinevad rollid ja nende mõistmine
 • kultuuride erinevused ja tundlikud teemad
 • tugevused ja nõrkused
 • Minu sihtrühm ja kliendid
 • Nõuandetöö kontseptsiooni mõistmine ja baashoiakud
 • Meeste, naiste ja pereliikmete suhted nõuandetöös
 • Nõuandetöö soolised aspektid

 

Koolituse korraldaja: Maaelu Edendamise Sihtasutus
Koolitaja Kaja Piirfeldt  (CECRA koolitaja)

Seminar on esimene moodul CECRA koolitusprogrammist.
Euroopa maapiirkondade konsulentide sertifikaat CECRA (“Certificate for European Consultants in Rural Areas” ) on Euroopa liikmesriikide pädevusprogramm nõustamismetoodikas.