Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Nõuetele vastavus konsulendile

4. juuni 2018 - 5. juuni 2018

 

4-5 juunil ja 12 juunil toimub koolitus Nõuetele vastavus konsulendile. Koolituse läbinutel ja edukalt eksami sooritanutel on õigus anda klientidele nõuetele vastavuse nõuannet.

Koolituse edukaks läbimiseks peab osaleja osalema kontaktõppes täies mahus ning olema täitnud kõik iseseisva töö ülesanded. Täiendkoolitus lõpeb eksamiga. Moodulite nõuetekohasel läbimisel väljastab koolitusasutus õppe lõpetamist tõendava tunnistuse.

Registreerimine https://goo.gl/forms/Isjbutwv0OyRTlSs2

Sihtrühm:

  • isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistus; või
  • isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud; või
  • isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
    sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

 

Päevakava 4. juuni 2018 kell 10.00-17.00 (I mooduli esimene päev)

10.00-11.30 Nõuetele vastavuse süsteem – Argo Peepson (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus)

11.30-11.45 kohvipaus

11.45-12.30 Kontrolli üldpõhimõtted – Ave Asi, Ülle Laur ja Vivian Parts (PRIA)

12.30-13.00 Lõuna

13.00-13.45 Muld ja süsinikuvarude kaitse –  Ave Asi, Ülle Laur ja Vivian Parts (PRIA)

13.45-15.00 Maastikule iseloomulike vormide säilitamine ja hooldustööde minimaalne tase – Ave Asi, Ülle Laur ja Vivian Parts (PRIA)

15.00-15.15 kohvipaus

15.15-16.15 Maastikule iseloomulike vormide säilitamine ja hooldustööde minimaalne tase – Ave Asi, Ülle Laur ja Vivian Parts (PRIA)

16.15-17.00 Loodusliku linnustiku ja elupaikade kaitse –  Argo Peepson (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus)

 

  1. juuni 2018 kell 9.00-17.55 (II mooduli esimene päev)

9.00-10.30 Loomade heaolu  – Margus Proses (VTA

10.30-10.45 kohvipaus

10.45-12.15 Loomade heaolu  – Margus Proses (VTA)

12.15-12.30 Toidu- ja söödaohutus –  Kaili Kailit, Jaana Oona ja Anneli Härmson (VTA)

12.30-13.00 lõuna

13.00-14.30 Toidu- ja söödaohutus –  Kaili Kailit, Jaana Oona ja Anneli Härmson (VTA)

14.30-14.45 Kohvipaus

14.45-16.00 Toidu- ja söödaohutus (praktika) –  Kaili Kailit, Jaana Oona ja Anneli Härmson (VTA)

16.00- 17.55 Loomade identifitseerimine ja registreerimine, loomahaigused (praktika) – Anneli Härmson (VTA)

Osalustasu: Kursus on sihtrühmale tasuta (koolitus, õppepäeval toitlustamine)

Koolitus läheb arvesse ka konsulentide täiendkoolitusena. Tundide arv 26.

Koolitus toimub Tartus, Kreutzwaldi 64-216.

Koolituse tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Tegevus finantseeritakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond´i (EAFRD) vahenditest.

Kontakt: Angelika Nöps, Mob: +372 53089961, E-post: angelika.nops@pikk.ee

MAK_logo