Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllukultuuride kasvatus”

29. okt. 2015

Ida-Virumaa

Avinurme Kultuurikeskuses http://www.avinurme.ee/?s=38

Ida-Virumaa

Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus korraldab mahetootjatele koolituse

„Põllukultuuride kasvatus“


29.10.2015, kell 10:00-15:00

Kogunemine Avinurmes, Avinurme Kultuurikeskuses http://www.avinurme.ee/?s=38  

Põldude vaatlus toimub Kuresoo OÜ ja Väljaotsamaa OÜ põldudel.

Kava

10:00 Vahekultuurid kui üks mullaelustamise võtmeid – Anne Luik (Eesti Maaülikool)
11:00 Miniharimine ja otsekülv maheviljeluses finantsmajanduslikus võtmes – Mai Tooming (Kuresoo OÜ)
11:30 Andmebaasi põhine põlluraamat kui efektiivse mahetootmise lahutamatu osa – Johanna Heiste (Kuresoo OÜ)
12:00 Kohvipaus
12:15 Biointensiivse maheviljeluse rakendamise praktilised kogemused Kuresoo OÜ-s – Margus Ess (Kuresoo OÜ)
13:15 Põldude vaatlus Kuresoo OÜ ja Väljaotsamaa OÜ põldudel

15:00 Lõpp

 

Koolitus on tasuta, osalemiseks vajalik eelregistreerumine
mahepm[A]gmail.com, 56620955; kohtade arv on piiratud, registreerumine
lõpetatakse kohtade täitumisel.
Koolitus läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse raames
nõutava kohustusliku koolitusena.
Koolituse tellija on Põllumajandusministeerium, toetab Euroopa Liit.