Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu koolitus – väikemäletsejad” (Läänemaal)

5. sept. 2019

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab 5.septembril 2019 koolituse Põllumajandusloomade heaolu koolitus – väikemäletsejad, 8 õppetundi. Koolitus toimub Võntküla külamajas, Lääne- Nigula vald kell 10.00 – 16.45.

 

Koolitus toimub programmi  “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.  Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Toimumisaeg :

05.september Võntküla külamaja, Lääne- Nigula vald

Ajakava

09.45 – 10.00 Kogunemine, registreerimine Võntküla külamajas

10.00 – 11.30 Väikemäletsejaliste heaolu ja pidamin sh söötmine, heaolu halvenemisele viitavad tunnused, geneetika ja aretuse mõjud produktiivsusele ja tervishoiule. K. Tähepõld

11.30 – 11.40 Kohvipaus

11.40 – 12.25 Väikemäletsejaliste tervishoid, tervisliku seisundi hindamine, profülaktika L. Tali

12.25 – 13.00 Lõuna

13.00 – 16.45 Praktiline õpe Kristi-Liis Koppel FIE Jaagu talus, Nigula külas

Lektorid

Liilia Tali, kogemustega loomaarst ja konsulent.

Katrin Tähepõld, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu aretustöö koordinaator, konsulent, loomaarst.

 

Koolituse eesmärk on tõsta põllumajandusettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud loomade pidamise, söötmise, heaolu ja tervise valdkonnas. Koolitusel antakse ülevaade sealhulgas loomade hindamisest, geneetika ja aretuse mõjudest järglaste produktiivsusele ja tervishoiule. Toimub praktiline õpe farmis loomade hindamisest ja terviseprobleemide tuvastamisest.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Registreerimine kuni 03.september https://docs.google.com/forms/d/1A5KJ1-RH_G0ItP-p2FlEwIltfcvRn0DB-SKpUfXwWJE/

Info tel 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

MAK_logo