Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Täienduskoolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lammaste tervishoid “

9. nov. 2018

 

Koolitus toimub kahel päeval 09. ja 20. november Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis. Koolituse maht16 ak tundi.

Ajakava:

Reede 09 november

9.00 – 9.15       Kogunemine, registreerimine

09.15 – 10.45  Loeng. Tervisekontrolli rakendamine

10.45 – 10.55  Paus

10.55 – 12.25  Loeng. Sigimist mõjutavad heaolu- ja terviseprobleemid.

Lõuna

13.00 –  14.30 Praktiline õpe farmis. Tervisekontrolli rakendamine.

14.30 – 14.40 Paus

14.40 – 16.10 Praktiline õpe farmis. Haiguste ennetamine läbi optimaalsete pidamistingimuste.

Teisipäev 20 november

9.00 – 9.15       Kogunemine,  registreerimine

09.15 – 10.45  Loeng. Sisehaiguste tekkepõhjused ja profülaktika

10.45 – 10.55  Paus

10.55 – 12:25  Loeng. Sisehaiguste tekkepõhjused ja profülaktika. Parasiiditõrje.

Lõuna

13.00 –  14.30 Loeng. Mikroobide ja parasiitide resistentsus, parasiiditõrje.

14.30 – 14.40 Paus

14.40 – 16.10 Loeng. Lammaste heaolu karjamaal ja laudas pidamisel.

 

Lektor Liilia Tali– pikaajaliste kogemustega lambakasvataja, lambakasvatuskonsulent, loomaarst.

ETTEKANNE: Väikemäletsejate tervisekontrolli rakendamine_Liilia Tali

väikemäletsejate tervisekontroll

Koolitus kvalifitseerub Eesti maaelu arengukava 2014-2020meetme 14 „loomade heaolu„ kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Koolitus on sihtrühmale tasuta. Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Registreerimine https://docs.google.com/forms/d/1fNNjmbJ-HIMpTnbCWhoCH0dlzrBKkhQiB0NJO1ylcCw

Info koolituse koha Marika Oeselg tel 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

MAK_logo