Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveis” JÄÄB ÄRA

29. mai 2020

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab PRIA PIP loomakasvatusprogrammi raames koolituse Põllumajandusloomade heaolu – lihaveised. Koolituse pikkus 8 õppetundi.

Koolitus toimub 29.mail Kõljala külamajas Saaremaal kell 10.00 – 17.00.

Eriolukorra meetmete leevendamise perioodil on koolitusel osalejatele tagatud sobiva suurusega auditoorium ja isikukaitsevahendid.

Ajakava:  Koolituse maht 8 akadeemilist tundi ( sh 2 praktilist )

9.45 – 10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 11.40 paus

11.40 – 13.10 õppetöö

13.10 – 13.50 lõuna

13.50 – 15.20 õppetöö

15.20 – 15.30 paus

15.30 – 17.00 praktiline õpe

Lektorid:

A. Selge, EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond, Dotsent

M. Oeselg, MES loomakasvatuskonsulent, OTMK loomakasvatusõpetaja

Õppe sisu: Koolitusel käsitletakse lihaveiste heaolutingimusi teemal söötmiskoht ja sööda kättesaadavus  (söödarõngad, söötmisvõred, piiratud plats, avatud maastik, joogivesi, jm ), halva kvaliteediga sööda riskid tootlikkusele ja tervisele. Rohusilo sileerimisprotsessi mõjutavad tegurid ja mõjud söödakvaliteedile ( tooraine, mikrofloora, säilitamine, tehnoloogia, jm).

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Registreerimise on avatud kuni 27 mai, või kuni grupi täitumiseni 10 osalejat. Registreerida saab: https://docs.google.com/forms/d/1BwMCFiSY3y7XSZvzHlRbzo9MGr4O95jXm8BqLhIp3Rs/

Info tel 513 6242

ÕPPEKAVA_Põllumajandusloomade_heaolu_Lihaveised_29_05_20

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

MAK_logo