Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus”

21. nov. 2019

Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus

Koolitus toimub 21.november Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Ajakava:  Koolituse maht 8 akadeemilist tundi ( sh 3 tundi praktiline õpe)

8.45 – 09.00 kogunemine, registreerimine.

9.00 – 10.30 õppetöö

10.30 – 10.40 paus

10.40 – 12.55 õppetöö

12.55 – 13.40 lõuna

13.40 – 15.55 õppetöö ( praktiline õpe )

15.55 – 16.15 arutelu, kokkuvõtted

Lektor: Targo Pikkmets, pikaajaliste kogemustega lihaveisekasvataja OÜ Talu ja Tulu, konsulent.

Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate lihaveiste pidamisest nende erinevates tootmisetappides; nõuded karjatamisele; välitingimustes ja ehitises pidamine; kitsendused karjatatavatel rohumaadel; kohtlemine ja käitlemine.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Vajalik eelregistreerimine kuni 15 november https://docs.google.com/forms/d/1rO8yjC07gYo39xZoEoKeBwNz2xLOTrgbog1ghRxerS8/

Koolituse õppekava leiad SIIT

Info marika.oeselg@gmail.com tel. 513 6242

MAK_logo