Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised

11. dets. 2018

   
 
Toimumisaeg 11.12.2018
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Järva maakond Väätsa Agro seminariruum
Toimumise ajakava 10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 12:00 kohvipaus
12:00 – 13:30 õppetöö
13:30 – 13:45 kohvipaus
13:45 – 15:15 õppetöö

Õppekava kinnitamise teade 27.09.2018 nr 4.2-6/2458-5

Koolitus läheb arvesse heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias PhD, DVM Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

 
Sisu Koolituse rõhuasteus on piimaveistel.
– Farmist tapamajani piimaveistega kohalduv seadusandlus;
– Piimaveiste pidamise nõuded farmis;
– Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast;
– Transpordisobivus;
– Piimaveiste ajamine veokisse;
– Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
Registreerumise tähtaeg 04.12.2018
Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Registreeruda saab lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9482&id_ay_toimumine=12604&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Lähem info
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo