Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – väikemäletsejad”

21. mai 2020

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab PIP loomakasvatusprogrammi raames koolituse Põllumajandusloomade heaolu koolitus – väikemäletsejad, 8 õppetundi.
Koolitus toimub 21.mail 2020 algusega kell 10.00 – 16.55 Müüri 4, Olustvere, Põhja- Sakala vald, Viljandi mk.

Eriolukorra meetmete leevendamise perioodil on koolitusel osalejatele tagatud sobiva suurusega auditoorium ja isikukaitsevahendid.

Ajakava

9.45 –   10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 11:40 paus

11.40 – 12.45 õppetöö

12.45 – 13.30 lõuna

13.30 – 16.55 praktiline õpe karjamaal (sobiv riietus, jalanõud)

Lektor: Katrin Tähepõld, loomaarst ja  lambakasvatuskonsulent MES.

 

Õppe sisu: Osalejad saavad ülevaate heaolu halvenemist põhjustavatest riskifaktoritest karjamaal; ilmastik ja varjumise võimalused, joogikohad, karjamaa seisund jm tegurid mis võivad soodustada haigestumisi. Selgitatakse kuidas läbi põhikarja geneetilise valiku ja aretusega tagada produktiivsemad ja parema tervisega järglased.

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: Koolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

Registreerimise tähtaeg18 mai. Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni 10 osalejat.
Registreeri: https://docs.google.com/forms/d/1F41pgVxjTYb-3onyUUb6ZNU6o0jH5G9-gAivK2leTaU/

Info tel 513 6242

Õppekava_Põllumajandusloomade heaolu väikemäletsejad

Link õppematerjalidele link https://olustveretmk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/koolitus_olustvere_edu_ee/Emf2IsHNe7NGjzoKJ-8ZIlsB6XrbQc8XMkg4O2Ecz32R0Q?e=6VNpHB

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames

 

MAK_logo