Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevuskoolitus”

10. mai 2023 09:30 - 11. mai 2023 16:30

Tasuta

Koolituse (teooria ja praktika, kokku 16 akad. tundi) läbimine on vajalik Nõukogu Määruse (EÜ) nr 1099/2009 loomade kaitse kohta surmamisel pädevustunnistuse saamiseks.

Kahepäevane koolitus on tervik ja eeldab osavõttu mõlemal päeval. Esimene õppepäev toimub veebiõppes ja eeldab osalemist reaalajas. Teine õppepäev toimub lähiõppes.
Tunnistuse saamiseks on vaja edukalt läbida nii teooria kui praktika.

Täpsem info ja registreerumine SIIT

Toimumisaeg 10.-11. mai 2023

Toimumiskoht
I õppepäev veebis BigBlueButton keskkonnas
II õppepäev Kõldu Lihakarn OÜ, Kõldu küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa
Koolitus on kahepäevane tervik ja eeldab mõlemal päeval osalemist reaalajas.

Veebiõppes osalemiseks vajate
1) kiiret internetiühendust
2) et arvutist kostaks heli ehk siis kõlarit või kõrvaklappe
3) veebilehitsejat Google Chrome, Firefox või Opera. NB! Internet Exploreriga BigBlueButton keskkond ei tööta.
Eeldame, et ühe seadme tagant ei jälgita koolitust mitmekesi.
Veebiruumi sisenemisel palume kindlasti kirjutada oma ees- ja perenimi.
Koolitusele eelnevalt pakume kindlasti ka ühe proovikohtumise aja, millal saab läbi katsetada tehnika toimimise.
Praktikapäevaks tuleb riietuda sobilikult, kummikud kaasa! Kellel võimalik, võtta praktika jaoks kaasa oma poltpüstol.

Ajakava:

Esimesel päeval
9.15 – 9.30 veebiruumi sisse logimine ja sissejuhatus koolitusse
9.30 – 11.00 õppetöö
11.00 – 11.15 paus
11.15 – 12.45 õppetöö
12.45 – 13.15 paus
13.15 – 14.45 õppetöö
14.45 – 14.55 paus
14.55 – 16.25 õppetöö

Koolituse teise päeva ajakava täpsustub, orienteeruv algus kl 10, mis tähendab, et kohal palume olla orienteeruvalt 30 minutit varem.

Õpiväljundid:
On saadud ülevaade
* Nõukogu Määrusest (EÜ) nr 1099/2009, 24. september 2009, loomade kaitse kohta surmamisel
* Tapaloomade anatoomiast, füsioloogiast
* Tapaloomade käitumisest
* Tapaloomade stressist, loomade kannatustest, teadvuselolekust ja tundlikkusest
* Nõuetest loomade kohtlemisel tapamajas
* Loomade liikumise mehhaanilise piiramise vahenditest
* Elusloomadele köidikahelate asetamine või nende üleriputamisest
* Uimastamine, uimastamise tõhususe hindamisest
* Uimastamise ja/või surmamise varumeetoditest
* Uimastamisseadmete üldhooldusest ja puhastamisest
* Tapaloomade veretustamisest, elusoleku tunnuste puudumise hindamisest
* Tapahügieenist
* Veretustamisnugade nõuetekohasest kasutamisest ja hooldusest
Praktiline õpe: poltpüstoli kasutamine surnud emistel ja õppefilm uimastamine, veretustamine.

Koolitajad
Riina Soidla, riina.soidla@emu.ee
Dea Anton, https://www.etis.ee/CV/Dea_Anton/est

Koolitus toimub teadmussiirde pikaajalise programmi raames põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas ning on sihtrühmale tasuta.

Sihtrühm: Põllumajandustootja, täpsemalt
põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidiline isik juhtorgani liige või töötaja.

Registreerumisel palume kindlasti märkida ettevõte, mida esindate.

Kohtade arv on piiratud.

Koolituse korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu
tel 731 3175, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee
https://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo