Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

koolitus PÕLLUMAJANDUSLOOMADE TRANSPORT VASTAVALT LOOMAKAITSENÕUETELE, PÄDEVUSKOOLITUS

30. mai 2018

AU.575 PÕLLUMAJANDUSLOOMADE TRANSPORT VASTAVALT LOOMAKAITSENÕUETELE, PÄDEVUSKOOLITUS
Maht                    8 akadeemilist tundi
Toimumine         30.05.2018
Toimumiskoht  Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwakdi 56/1 auditoorium A 303

Eesmärk
Saada ülevaade:
– seadusandlusest, mis kohaldub põllumajanduslooma transpordil;
– erinevate põllumajandusloomade transpordinõuded;
– loomade veokisse ajamisest, transpordivahendite sobivusest;
– kuidas tagada loomadele heaolu transpordikestel;
– teekonnalehtedest ja nende täitmisest.

Sisu
– Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus (loomakaitseseadus ja määrus 1/2005);
– Määruse 1/2005 reguleerimisala, mõisted ja loomade vedamise üldtingimused;
– Korraldajad, vedajad, loomapidajad ja kogumiskeskused
Veovalmidus, veovahendid
Kõigile veovahenditele kohaldatavad sätted
Täiendavad sätted auto- ja raudteevedude korral
Lisatingimused loomade vedamisel veeremilaevadega
Lisatingimused loomade vedamisel õhutranspordiga
Lisatingimused loomade vedamisel konteinerites
Veotavad
Peale- ja mahalaadimine ning hooldamine
Vahendid ja menetlused
Hooldamine
Eraldamine
Vedamise ajal kontrollimine
Täiendavad tingimused loomaveolaevadele ja merekonteinereid vedavatele laevadele
Nõuded loomaveolaevade ehitusele ja seadmetele
Vee ja söödaga varustamine loomaveolaevadel ja merekonteinereid vedavatel laevadel
Jootmise ja söötmise ajavahemik, teekonna kestus ja puhkeajad
Täiendavad tingimused koduhobuslaste, koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade pikaajalise veo korral
Ruuminõuded
Teekonnaleht
Võimalusel tutvutakse erinevate loomaveokitega ning hinnatakse nende sobivust loomade transpordiks

Õppejõud
Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent

 

Ajakava
10:00 – 11.30 õppetöö
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 õppetöö
13:15 – 13:45 lõuna
13:45 – 15:15 õppetöö
15:15 – 15:20 paus
15:20 – 16:50 õppetöö

Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Osalemissoovi korral on kindlasti eelnevalt vajalik registreeruda! Seda saate teha lingi all:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=11366&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.

Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo