Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus „Puuvilja ja marjaistandike rajamine“ (7 koolituspäeva)

29. aug. 2012

Pärnumaa

Tihemetsa

Pärnumaa

 

August 2012 – Aprill 2013 (29.-31.august 2012; 19.-21.september 2012; 05.aprill 2013) korraldab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta koolituse

„Puuvilja ja marjaistandike rajamine“
(viitenumber taotlusel 111011670305).

Koolituse sihtgrupiks on põllumajandusega tegelevad iskukud ja/või toidu tootmise või töötlemisega tegelevad isikud.

Koolitus on jaotatud erinevatele aastaaegadele (kokku 7 päeva) ja toimumiskohad on Tihemetsa, Polli aiandusuuringute keskus ja Kärukäpa talu Pärnumaal.

Teemad: ülevaade puuviljandusest; puuviljanduskultuurid ja nende eripärad, marjakultuurid ja nende eripärad; puuvilja- või marjakultuuri ja asukoha valik; istikukasvatus; maa-ala mullastiku uurimine; sortide valik; istandiku planeerimine; istikute valik; uus soovitussortiment Eesti Aiandusliidult; sortimendi ülesehitus ja sordirühmad (sordid äri- ja koduaedadele, perspektiivsordid, toesemoodustajad); sortide väärtused, puudused ja kasvatamise iseärasused; istikupass; marjaistandiku rajamine; puuviljaistandiku rajamine; viljapuude hooldamine, saagikoristus; marjasaagi koristus; puuviljandussaaduste säilitamine ja turustamine; mahetootmine; hoidlad; puuviljanduskultuuride kahjustajad; õppekäik Eesti Maaülikooli PKI Polli Aiandusuuringute Keskuse katseaedadesse ja tootmiskööki, hoidlatesse. Praktiline tegevus: Mullaproovide võtmine, istutuskoha valik ja istutamine, istikute valik, kärpimine, lõikus, saagikoristus.

Lektorid: Toivo Univer – on lõpetanud 1968. aastal Eesti Põllumajanduse Akadeemia agroniimi eriala, Eesti Aiandusliidu puuviljanduse ekspertkomisjoni liige, Põllumajandusministeeriumi konsulentide atesteerimiskomisjoni ekspert,  Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse projektijuht;
Reet Karukäpp – Karukäpa talu perenaine, marjakasvatus, PKHK aianduse eriala praktikajuhendaja.
Neeme Univer –  on lõpetanud Eesti Põllumajanudsülikooli agronoomiateaduskonna aianduse eriala, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskuse teadur.
Krista Tiirmaa – doktorant, „Mahe- ja tavakasvatusviisi mõju puuviljade ja marjade kvaliteedile ja toiduohutusele“ Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskuse teadur;
Kersti Kahu – on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomi eriala, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Polli aiandusuuringute keskuse teadur.

Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep[A]hariduskeskus.ee , tel 5168099;
Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur[A]hariduskeskus.ee , tel 53924376;

www.hariduskeskus.ee

Ööbida saab kursuslane tasuta PKHK Voltveti koolituskeskuse õpilaskodus,
info ja broneerimine: 449 1299 Ulle Viirmaa või e-post: ulle.viirmaa[A]hariduskeskus.ee .