Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus veisefarmi loomakasvatusjuhtidele ja talunikele (kokku 9 päeval)

2. mai 2013

Tartumaa

Märja, Eerika Farm OÜ (Märja, Aretuse 6, Tähtvere vald, Tartu maakond)

Tartumaa


Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab
KOOLITUSE VEISEFARMI LOOMAKASVATUSJUHTIDELE JA TALUNIKELE

Koolituse asukoht: Märja, Eerika Farm OÜ (Märja, Aretuse 6, Tähtvere vald, Tartu maakond)

Koolitus toimub üheksal päeval, kokku 72 õppetundi.

02.-03.mai Strateegiad ja eesmärgid piimakvaliteedi tagamiseks.
Mastiidiriski hindamine ettevõttes
Exceli baasil loodav lihtne andmestik (võimalusel sülearvuti kaasa)
Praktilised juhised karja piimakvaliteeti mõjutavate riskikohtade leidmiseks
Enda ettevõtte baasil riskijuhtimise väljatöötamine tootmisandmete baasil.
P. Kalmus Eesti Maülikool , Marika Oeselg Olustvere TMK

08.-10.mai Tootmisandmete analüüs, töökorraldus.
08.mai Iseseisvate tööde esitamine, analüüs ja arutelu .
09. mai Igapäevaste piimaanalüüside tõlgendamine, lehmade tervisenäita-jate praktiline hindamine, söötade mõjust piima kvaliteedile.
10.mai Farmipraktika oma ettevõtte baasil
P. Kalmus Eesti Maülikool , Marika Oeselg Olustvere TMK

16.-17.mai Söötade ja söötmise mõjust piima koostisele ja piimakvaliteedile.
Söödaratsioonide koostamine.
Meelis Ots Eesti Maaülikool

04.-05.juuni Loomade heaolu ja tervist mõjutavad tegurid
04.juuni Loomade heaolu ja tervist mõjutavate tegurite leidmine ja analüüs.
Praktiline õpe farmis ; võimalused ja lahendused.
Kalmer Kalmus Eesti Maaülikool
05.juuni Farmi loomakasvatusjuhi otsuste mõju piimakvaliteedile
Kursuse lõpetamine.

Koolitus osalejatele tasuta.

NB! Registreerimine kuni 30.aprill
kool[A]olustvere.edu.ee ja tel 4374242.

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.