Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised”

21. mai 2020

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab PIP loomakasvatusprogrammi raames koolituse Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised, 8 õppetundi.
Koolitus toimub 21.mail 2020 algusega kell 10.00 – 17.00 Müüri 4, Olustvere, Põhja- Sakala vald, Viljandi mk.

Eriolukorra meetmete leevendamise perioodil on koolitusel osalejatele tagatud sobiva suurusega auditoorium ja isikukaitsevahendid.

Ajakava:  Koolituse maht 8 akadeemilist tundi ( sh 2 praktilist )

9.45 – 10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 11.30 õppetöö

11.30 – 11.40 paus

11.40 – 13.10 õppetöö

13.10 – 13.50 lõuna

13.50 – 15.20 õppetöö

15.20 – 15.30 paus

15.30 – 17.00 praktiline õpe

Lektor Andres Reilent, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, teraapia osakond. Loomakliinikus loomaarst

Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate veiste heaolu, pidamistingimuste ja söötmise riskikohtadest ning antud asjaoludest põhjustatud terviseprobleemidest.

Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel, osalejatele väljastatakse tunnistus.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Registreerimise tähtaeg18 mai. Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni 10 osalejat.

Registreerida saab

https://docs.google.com/forms/d/14y6YfEVHL1hUgQiFYmh3-6oYY1Q8oQzTu2bp5gOTB98/

Info tel 513 6242

Õppekava Põllumajandusloomade_heaolu_piimaveised

Link õppematerjalidele   https://olustveretmk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/koolitus_olustvere_edu_ee/EpirdOIIJRpMmxJWjzzuByEBEjCdv1cy60abkgNyNpllkg?e=FuCab9

 

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

 

MAK_logo