Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Kuidas jõuda läbimurdeliste ideedeni”

15. mai 09:30 - 16:30

KOOLITUS

Kuidas jõuda läbimurdeliste ideedeni

 

Toimumise aeg: 15. mail 2024

Toimumise koht: OÜ TJO Konsultatsioonid ruumides, Väike-Paala 1, Tallinn
Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit
Läbiviija: osaühing TJO Konsultatsioonid

Kestvus: 1 koolituspäev (7 akad tundi)

 

Registreerumine SIIN

 

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilisi teadmisi, mis võimaldaksid  stimuleerida loovust ja arendada loovat mõtlemist.

 

Koolituse sihtgrupp: töötajad, kelle ülesannete hulka kuulub uute toodete või lahenduste väljapakkumine.

KOOLITUSPÄEVA KAVA

15. mai 2024

 

Moderaator ja lektor: Tauno-Jussi Onoper

9.30 – 10.00        Sissejuhatus

10.00 – 11.00     Loovuse eeltingimused

Loovust oodustavad ja tõkestavad tegurid, arutelu

Juhtide roll

Ajurünnakute olemus ja tüübid

Ajurünnakute läbiviimise reeglid ja rollid

11.00 – 11.15     Sirutuspaus

11.15 – 12.45     Ajurünnakud (jätkub)

Ajurünnakute läbiviimise protsess

Ajurünnaku läbiviimisel kasutatavad metoodikad, arutelu/praktiline töö

12.45 – 13.15     Lõuna

13.15 – 14.45     Ajurünnakud (jätkub)

Ajurünnakute läbiviimine, praktiline töö

Ajurünnaku järeltegevused, arutelu/praktiline töö

14.45 – 15.00     Sirutuspaus

15.00 – 16.00     Kuidas arendada endas loovat mõtlemist

Mõtete kaardistamise (mind-mapping) tehnika, arutelu/praktiline töö

Innovatsiooni lõimimine juhtimissüsteemiga, arutelu

Tulemuslik tootearenduse protsess, arutelu

16.15 – 16.30     Koolituse kokkuvõte

Lektor: Tauno-Jussi Onoper, OÜ TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajadusel päevakavas muudatusi.

 

LEKTOR
Tauno-Jussi Onoper
, kes on TJO Konsultatsioonid juhatuse esimees, rahvusvaheliselt akrediteeritud juhtimiskonsultant (ILM/SFEDI Accredited Business Support Professional) ja koolitaja. On üle 20 aasta nõustanud ja koolitanud ettevõtteid ning asutusi nii Eestis kui ka välisriikides. Jussi on läbinud ka erinevate standardite juhtaudiitorite koolitused ja viinud läbi arvukalt auditeid ning audiitorite koolitusi. Jussi on hinnatud koolitaja ja moderaator, kes on välja töötanud ja läbi viinud paljusid koolitusprogramme ja arenguprogramme nii avalike kui organisatsioonisiseste koolitustena.

 

Koolitusel osalemine on vähese tähtsusega abi. Abisumma ühe osavõtja kohta on 77 eurot.

Täienduskoolitus on sihtrühma kuulujale tasuta, kui ettevõttel on piisavalt vähese tähtsusega abi (VTA) jääki.

Täienduskoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde ja teavituse raames, toetab Euroopa Liit.

Täienduskoolituse puhul toetatakse (sihtrühma kuuluvad) põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega,  seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

MAK_logo