Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Lihaveisekasvatajate õpiring Valgamaal

29. juuli 2020

Õpiring toimub 29 juuli Sulev Trahvi Küüniniidu Talu, Karula küla .

Ajakava

10.45 – 11.00  Kogunemine  Küüniniidu talu juurde juurde

11.00 – 12.30  Lihaveisekasvatusega tutvumine

12.30 – 14.00  Kohvilaud. Arutelud, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted

 

Õpiringi põhiteemaks on ristamine lihaveisekasvatuses.

 

Ettevõtet  tutvustab ja oma kogemusi jagab Kerttu Trahv noortalunik ja Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

 

Õpiringi juhendab –  Marika Oeselg, loomakasvatuskonsulent Maaelu Edendamise Sihtasutus

 

Õpiring toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtgrupile tasuta.

Sihtgrupp:

Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Osalejate arv piiratud 15!  Osalemine registreerimisel marika.oeselg@gmail.com  kuni 24.juuli  või kuni grupi täitumiseni.

Lisainfo:

Marika Oeselg

tel. 513 6242

MAK_logo