Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Lihaveisekasvatajate õpiring Valgamaal

27. aug. 2019

Õpiring toimub 27. august Tõrva vallas Patkülas. http://www.vilsiangus.ee/vilsi-kontakt

Õpiring toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtgrupile tasuta.

Ajakava

10.45 – 11.00 Kogunemine Vilsi OÜ farmi juurde

11.00 – 12.30 Vilsi OÜ lihaveisekasvatusega tutvumine

12.30 – 14.00  Kohvilaud. Arutelud, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted

Õpiringi põhiteemaks on tõuloomade kasvatamine ja näituseks looma õpetamise ja esitlemise kogemused.

 

Ettevõtet tutvustavad ja oma kogemusi jagavad Ivo ja Tiina Tomson

Õpiringi juhendab – Marika Oeselg, loomakasvatuskonsulent Maaelu Edendamise Sihtasutus

Sihtgrupp:

Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46 muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Osalejate arv piiratud – gruppi mahub 12 inimest! Osalemine registreerimisel marika.oeselg@gmail.com kuni 23.august või kuni grupi täitumiseni.

Lisainfo:

Marika Oeselg

tel. 513 6242

Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Maaelu Edendamise Sihtasutuse isikuandmete töötlemise korrale, mis on leitav aadressil: https://www.pikk.ee/varia/isikuandmete-tootlemine/

MAK_logo