Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Lihaveisekasvatajate õpiring

26. sept. 2019 10:30 - 14:00

Õpiring toimub 26 september Vadi OÜ-s,  Oorgu küla Viljandi vald Viljandimaa

Õpiring toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtgrupile tasuta.

Ajakava

10.45 – 11.00  Kogunemine  Vadi OÜ farmi juurde

11.00 – 12.30  Vadi OÜ ettevõttega tutvumine

12.30 – 14.00  Kohvilaud. Arutelud, kogemuste vahetamine, kokkuvõtted

Õpiringi põhiteemaks on lihaveiste kasvatamine ehitises.

 

Ettevõtet  tutvustavad ja oma kogemusi jagavad Joel ja Allan Paal

Õpiringi juhendab –  Marika Oeselg, loomakasvatuskonsulent Maaelu Edendamise Sihtasutus

 

Sihtgrupp:

Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 )

 

Osalejate arv piiratud 12!  Registreerimine kuni 23.september marika.oeselg@gmail.com  või kuni grupi täitumiseni.

Lisainfo:

Marika Oeselg

tel. 513 6242

MAK_logo