Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Loomapidamine, transport, tapmine

23. nov. 2017

AU.551 Loomapidamine, transport, tapmine

Toimumisaeg
23. – 24.11.2017

Maht
16 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat)

Toimumiskoht
Tartu
Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja, Tallinna poolt tulles Tartu Näitustest järgmine hoone),
avatud ülikooli õpperuum A 303 III korrusel (saab tulla trepist või liftiga) ning praktika Eerika farmis (Aretuse 6, Märja, 61406 Tartu maakond). Kulgemine praktikakohta osalejate endi transpordiga.

Toimumise ajakava ja lisainfo

I õppepäeval
 9.15 – 10.30 õppetöö
10.30 – 10.45 kohvipaus
10.45 – 12.15 õppetöö
12.15 – 13.00 lõuna
13.00 – 14.30 õppetöö
14.30 – 14.45 paus
14.45 – 16.15 õppetöö

II õppepäeval

9.15 – 10.30 õppetöö

10.30 – 10.45 kohvipaus

10.45 – 12.15 õppetöö

12.15 – 12.45 lõuna

12.45 – 13.00 kulgemine osalejate endi transpordiga Eerika farmi (Aretuse 6, Märja, 61406 Tartu maakond)

13.00 – 14.30 õppetöö

14.30 – 14.45 paus

14.45 – 16.15 õppetöö


Antud koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.
Õppekava kinnitamise teade 22.09.2017 nr 4.2-6/7373-1

Õppekeel
eesti keel

Õppejõud
Terje Elias, PhD (toiduteadus), EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent

Hinnainfo
Koolitus toimub programmi
"Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm 
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Õpiväljundid Koolitusel osalenu on saanud ülevaate:
Seadusandlusest, mis kohaldub ahelas põllumajandusloom farmist tapamajani
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuetest farmis
Koolitusel osalenu teab, millised loomad on transpordiks sobilikud
Koolitusel osalenu omab teadmisi, kuidas loomi veokisse aetakse ning kuidas neid võib grupeerida
Oskab märgata transportvahendite mitte sobivust ning teab mida on vaja erineva pikkusega transpordil veokite juures arvestada.
Teab, kuidas tagada loomadele humaanne tapmine
Oskab kontrollida uimastuse tõhusust
Teab erinevate uimastusmeetoditega uimastatud looma uimastamise ja veretustamise alustamise maksimaalselt lubatud vahemikke.
Teab loomade surmamise nõudeid nii põllumajandusloomade hädatapmisel, kui ka taudide korral läbiviidaval loomade hukkamisel.

Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ning on sihtrühmale tasuta.

Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.
Kui grupp ei komplekteeru, siis koolitus ei toimu, registreerunud osaleda soovijaid teavitatakse.

Registreerumine võimalik kuni 17.11.2017

Vajalik eelregistreerumine lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8225&id_ay_toimumine=10650&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Koolituse korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  või e-post: avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/tahtis

MAK_logo