Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

MAAELUVÕRGUSTIK ja MES: Konsulentide koolituspäev

17. nov. 2020

Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja PMK koostöös toimub 17. novembril 2020. a.  8-tunniline konsulentide koolituspäev, mis läheb konsulentidele arvesse kohustuslike koolitustundidena.

Eelregistreerimine sündmusele kuni 15. novembrini  maainfo veebilehe kaudu,
või siin:  https://forms.gle/uEw9PcbRGd4rQMvm6 (vajalik ööbimiste soovi märkimiseks).

Koolituspäeva salvestatakse ja osalemine on võimalik veebi vahendusel (registreerumisel).

Teisipäev, 17. november 2020
Põllumajandusuuringute Keskuse Jäneda hoones
AJAKAVA
09.30 – 10.00 Kogunemine, tervituskohv
10.00 – 11.00 MAHE, KSM ja ÜPT toetuse saajate mõningatest maakasutuse ja majandusnäitajatest. Väetamise mõjudest saagikusele ja mulla toitelementide muutusele mahe- ja tavaviljeluse külvikorrakatses

Karli Sepp, PMK

Ettekandes käsitletakse võrdlevalt mahepõllumajandusliku, keskkonnasõbraliku majandamise ja ühtse pindalatoetuse toetuse saajate maakasutust ja mõningaid majandusnäitajaid Eestis. Eraldi osas vaadeldakse  Kuusiku katsekeskuse pikaajalise mahe- ja tavaviljeluse külvikorra katse tulemusi erineva väetamise mõjude kohta kultuuride saagikusele ja mulla toitainete sisaldusele.

11.00 – 11.30 Taimetoitainete leostumine – surve keskkonnale ja kaotus tootjale –  dreenivee seire tulemuste põhjal

Jaan Kanger, PMK

Põllumajanduslik tootmine suurendab taimetoitainete leostumist, mis põhjustab keskkonna saastumist, kuid ühtlasi on ka kaotuseks tootjale. Hindame praegust olukorda ja vaatame kas ja kuidas on võimalik neid kadusid vähendada.

11.30 – 11.45 KOHVIPAUS
11.45 – 13.15 Eesti muldade Ca ja Mg seisund, lubjatarve maakondades ning muldade neutraliseerimise tähtsus ja ohud

Priit Penu, PMK

Ettekandes käsitletakse 2018-2020 mullaanalüüside põhjal muldade Ca ja M seisundit ja lubjatarvet maakondade lõikes ning neutraliseerimisega seotud olulisemaid aspekte ning ohtusid. Tuuakse välja ka reaalsetele andmetele tuginedes mullareaktsiooni ja Corg omavahelised seosed.

13.15 – 13.45 LÕUNA
13.45 – 14.30 PMK kaardirakenduste kasutamisest: mullaseire välitöö kaardirakendus (mullaproovide võtmiseks) ja muldade kasutussobivuse kaardirakendus

Tambet Kikas, PMK

Mullaseire välitöö rakenduse puhul tehakse näitlikult läbi uue kliendi loomise, töö alustamise ja andmete sisestamise erinevad võimalused.

14.30 – 15.15 EIP-AGRI (Euroopa põllumajanduse innovatsiooni partnerlus) tööde tutvustus

Iiri Raa, Agnes Kivistik, PMK

EIP-AGRI pakub mitmesuguseid töövahendeid ja teenuseid, mis annavad innovatsiooniga tegelejatele tuge ideede ja projektide elluviimisel – sh fookusgrupid – praktikast tulenevad vajadused ja teadusideed, mida katsetada tootmises.

15.15- 15.30 PAUS
15.30- 16.30 Põllulindudest, kimalastest ja taimedest põllumajanduskeskkonna toetuste hindaja pilgu läbi

Eneli Viik, PMK

MAK keskkonnatoetuste hindamise raames viiakse PMK koordineerimisel juba aastaid läbi kimalaste ja põllulindude seiret. Tulemuste põhjal saab jälgida nii ajalisi muutusi kui ka erinevusi mahepõllumajandusliku tootmise toetusega, keskkonnasõbraliku majandamise toetusega ja keskkonnatoetustega mitteliitunud aladel. Lisaks on alates 2011. aastast neljal korral seiratud keskkonnasõbraliku majandamise toetusega alade rohumaaribade taimestikku – mida tulemused näitavad?

16.30 – 17.00 Toiteelementide bilansi ja pestitsiidide kasutuskoormuse uuringu tulemused keskkonnameetmete hindamisel.

Marje Särekanno, PMK

Lühiülevaade uuringute teostamisest, metoodikast, tulemustest, probleemidest.  Bilansi ja pestitsiidide kasutamise andmed  EU riikides.

 18.00 Õhtusöök ja seltskonslikud tegevused

Võimalus jääda Jänedale ööbima

Info koolituspäeva kohta:
Maaelu Edendamise Sihtasutus – Angelika Nöps, e-post angelika.nops@pikk.ee, tel 53 089 961
PMK maaelu võrgustikutöö osakond- Hanna Tamsalu, e-post hanna.tamsalu@pmk.agri.ee, tel  5201078

NB! Viiruseohu tõttu on Jäneda saali lubatud kuni 80 osalejat! Olemas on maskid ja desovahendid! Püüame hoida vahet ja püsime terved!

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava vahenditest.

MAK_logo