Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Maakondlik infopäev “Uutest MAK 2014-2020 meetmetest investeeringute taotlemisel”

27. veebr. 2015

Viljandimaa

Vabaduse plats 4, Viljandi linn, algus kell 10.00

Viljandimaa

Viljandi  Põllumajanduse  Nõuandeühing  kutsub  osalema  infopäeval   "MAK  2014-2020  meetmetest  investeeringute  taotlemisel"   algusega  kell  10.00

Käsitletakse  alljärgnevaid  teemasid:

1.Väikeste  põllumajandusettevõtete  arendamise  toetuse  andmise  ja  kasutamise  tingimused  ja  kord

2.Põllumajandusettevõtete  tulemuslikkuse  parandamise  investeeringutoetuse  saamise  nõuded,  toetuse  taotlemise  ja  taotlemise  menetlemise  täpsem  kord.

3. Oluliste  maksuseaduste  muudatuste  mõju  raamatupidamise  ettevõtete  aastaarunnete  ja  FIE-de  ettevõtlusest  saadud  tulu   deklareerimisel   2015  aastal

Vajalik  eelregistreerimine.  Info  ja  registreeimine  e-Post  nouandeyhing@vpnu.ee,  telefon  43 33608